VATTENPOLERING


När du vill ta bort missfärgningar, korrosion, mindre ojämnheter eller färg utan att ändra karaktär eller utseendet på original ytan. Detta är en skonsam metod där avverkningen av materialet är minimal.

Perfekt för att restaurera gamla fordonsdelar!

BLÄSTRING


Lämpar sig bra för dom flesta metaller om du vill ta bort rost eller färg.

Även om du vill förbereda ytan för lackering, galvning eller elförzinkning mm.


All blästring sker för hand i våra blästerskåp.

På så sätt kan vi minimera åverkan på era delar.