VATTENPOLERING


VAD ÄR VATTENPOLERING?


Vattenpolering även kallat vattenblästring, aquablasting eller vapourhoning, är en mycket skonsam blästringsmetod där vatten blandat med små glaskulor trycksätts med luft.

Vattnet bildar en tunn hinna mellan glaskulorna och materialet vilket

hindrar ett direkt anslag, det tar därför bort orenheter, missfärgningar, korrosion och färg med en minimal åverkan på materialet. (1-2 my d.v.s. 1-2 tusendels
millimeter) Jämfört med torrblästring där anslaget blir mer direkt och hårdare med
större åverkan på ytan som följd.

Vattenpolering lämpar sig för dom allra flesta material även plast och gummi.
FÖRE- OCH EFTER